Ubuntu-RS forumi
Kako iskopirati poruke iz terminala u poruku na forumu - Verzija za Štampu

+- Ubuntu-RS forumi (http://forum.ubuntu-rs.org)
+-- Forum: Predsoblje (/Forum-predsoblje)
+--- Forum: Apsolutni početnici (/Forum-apsolutni-pocetnici)
+--- Tema: Kako iskopirati poruke iz terminala u poruku na forumu (/Thread-kako-iskopirati-poruke-iz-terminala-u-poruku-na-forumu)Kako iskopirati poruke iz terminala u poruku na forumu - promis - 27.10.2010. 00.12

Pozdrav svima,

primetio sam da se dosta novih članova ne snalazi baš najbolje oko korišćenja formatiranja poruka, pogotovu kada se radi o sadržaju iz terminala. Neki čak postavljaju sliku terminala. Nema potrebe za tim osim u specifičnim prilikama:

1. sistem se podiže delimično i zablokira - onda je način beleženja tog ispisa, osim prepisivanja teksta na paipir, slikanje fotoaparatom. U ovom slučaju je opravdano koristiti fotografiju kao prikaz sadržaja terminala.

2. sistem se podiže bez grafičkog okruženja ili se rad odvija u nekom od tekstualnih tty-a - u ovim sistuacijama nije uvek nužno slikati fotoapratom poruke iz terminala. Zavisi od situacije.

U svim ostalim slučajevima kada se sistem potpuno podiže do grafičkog desktopa nema potrebe za slikanjem terminala. Tada koristimo Gnome terminal i dovoljno je obeležiti sadržaj iz terminala mišem kao i svaki drugi tekst. Onda, jednostavno ga kopiramo copy-paste metodom u polje za poruku na forumu. Sasvim je moguće da postoji još neki scenario kada je neophodno slikati terminal, naveo sam one najćešće.

Sledi kratko upustvo kako postaviti sadržaj iz terminala kao pravi profi ubuntu/forum korisnik Wink

A) Slučaj kada se računar podiže potpuno do grafičkog desktopa i koristi Gnome Terminal

1. obeležiti poruke i komande koji su u terminalu uz pomoć miša
[attachment=708]

2. iskopirati sadržaj u radnu memoriju komandom COPY.

To je moguće na tri načina: 1. iz padajućeg menija Edit 2. iz priručnog menija koji se aktivira desnim klikom 3. prečicom shift+ctrl+c
[attachment=709]

3. zalepiti sadržaj iz radne memorije u poruku na forumu komandom PASTE.

Ako koristite Firefox komanda paste se nalazi u padajućem meniju Edit, prečica na tastaturi je ctrl+v, ili iz priručnog menija koji se aktivira pritiskom na desni taster miša.

4. formatirati tekst iz terminala.

Osim toga da bi se tekst razlikovao od korisnikovih komentara, formatiranje u CODE tagove, ima i druge prednosti. Zadržava se originalno formatiranje teksta, dugi ispisi ne zatrpavaju temu jer se stvara posebno polje u koje se smešta tekst i onda se tekst pregledava sa skrol barom.
Formatiranje teksta se vrši tako što se prvo obeleži željeni tekst, a onda se pritisne dugme "Unesi kod sa oblikovanjima". To je malo dugme iznad polja za upis teksta poruke na kome je znak #.[attachment=710]

Tada obeleženi tekst izgleda ovako
Kod:
$ free -mt
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          3397       3174        222          0         79       2171
-/+ buffers/cache:        923       2473
Swap:         4094          0       4094
Total:        7491       3174       4316

Ovako izgleda bez CODE tagova

$ free -mt
total used free shared buffers cached
Mem: 3397 3174 222 0 79 2171
-/+ buffers/cache: 923 2473
Swap: 4094 0 4094
Total: 7491 3174 4316

Prednosti su očigledne.

Primer dugog ispisa:
Kod:
$ lsmod
Module                  Size  Used by
nls_iso8859_1           4633  0
nls_cp437               6351  0
vfat                   10948  0
fat                    54838  1 vfat
usb_storage            49737  0
cryptd                  8244  0
aes_x86_64              7912  1
aes_generic            27607  1 aes_x86_64
binfmt_misc             7960  1
ppdev                   6471  0
vboxnetadp              5171  0
vboxnetflt             15094  0
vboxdrv              1792268  2 vboxnetadp,vboxnetflt
xt_limit                2212  8
xt_tcpudp               2667  10
ipt_LOG                 5370  8
ipt_MASQUERADE          1863  0
xt_DSCP                 2277  0
ipt_REJECT              2384  1
nf_conntrack_irc        4429  0
nf_conntrack_ftp        7126  0
xt_state                1490  6
snd_hda_codec_realtek   278750  1
arc4                    1473  2
snd_hda_intel          25705  4
iptable_nat             5219  0
nf_nat                 20014  2 ipt_MASQUERADE,iptable_nat
snd_hda_codec          85984  2 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep               6992  1 snd_hda_codec
snd_pcm_oss            41384  0
snd_mixer_oss          16385  1 snd_pcm_oss
nf_conntrack_ipv4      13140  9 iptable_nat,nf_nat
snd_pcm                86589  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_pcm_oss
nf_conntrack           75913  7 ipt_MASQUERADE,nf_conntrack_irc,nf_conntrack_ftp,xt_state,iptable_nat,nf_nat,nf_​conntrack_ipv4
nf_defrag_ipv4          1481  1 nf_conntrack_ipv4
snd_seq_dummy           1782  0
iptable_mangle          3315  0
snd_seq_oss            31621  0
snd_seq_midi            5989  0
snd_rawmidi            23042  1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event      7331  2 snd_seq_oss,snd_seq_midi
snd_seq                57823  6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
coretemp                5735  0
iptable_filter          2791  1
raw1394                25386  0
snd_timer              23223  2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device          6920  5 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
zd1211rw               48493  0
mac80211              244853  1 zd1211rw
ip_tables              18358  3 iptable_nat,iptable_mangle,iptable_filter
x_tables               23123  9 xt_limit,xt_tcpudp,ipt_LOG,ipt_MASQUERADE,xt_DSCP,ipt_REJECT,xt_state,iptable_na​t,ip_tables
fbcon                  39612  72
tileblit                2487  1 fbcon
font                    8053  1 fbcon
bitblit                 5875  1 fbcon
softcursor              1565  1 bitblit
lp                      9400  0
cfg80211              149613  2 zd1211rw,mac80211
asus_atk0110           10097  0
snd                    71936  19 snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm_oss,snd_mixe​r_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
psmouse                64832  0
serio_raw               4982  0
atl2                   26244  0
intel_agp              29063  0
nvidia              10833434  38
vga16fb                12757  1
vgastate                9921  1 vga16fb
parport                37470  2 ppdev,lp
soundcore               8394  1 snd
snd_page_alloc          8596  2 snd_hda_intel,snd_pcm
ohci1394               30452  0
ieee1394               95817  2 raw1394,ohci1394
Vidimo kako se dug ispis zgodno smešta u malo polje za tekst i ne zatrpava temu.

B) Slučaj kada se radi u tekstualnom tty-u

U zavisnosti od toga šta se radi i šta se želi zabeležiti postoji nekoliko načina.

1. kopiranje ispisa iz komande u tekstualni fajl.

Ovo je prilično lako dovoljno je pokrenuti komandu i njen ispis preusmeriti u proizvoljni teksutalni fajl. Ako taj fajl ne postoji biće napravljen, ako postoji - sadržaj fajla će biti izbirsan i popunjen novim sadržajem, primer:
Kod:
free -mt > memorija.txt
znak ">" preusmerava ispis u fajl umesto na ekran. Takođe može se koristiti i dva znaka ">>" . Ovim se fajl u koji je preusmeren ispis dopunjava novim ispisom, bez brisanja postojećeg sadržaja fajla.
Ovako snimljen fajl možete onda okačiti ovde na forum. Upustvo za to je ovde.

2. snimanje rada komandom script

pre nego se bilo šta uradi pokrene se komanda
Kod:
script
od tada sve što se bude kucalo u terminalu računajući i brisanje slova biće zabeleženo. Korišćenje ove komande pravi dnevnik koji ume da bude prilično neuredan.

još neki od načina za kopiranje teksta u slučaju B možete naći ovde:
http://www.linuxquestions.org/questions/linux-newbie-8/copy-text-from-the-command-line-675740/


napomene:
Code tagovi se naravno mogu upisivati i ručno. Treba samo uočiti pravilo.
Preusmeravanje ispisa u fajl znakom ">" se može koristiti i u Gnome terminalu ako je potrebno.

Sretno tagovanje! Smile


RE: Kako iskopirati poruke iz terminala u poruku na forumu - bojce - 27.10.2010. 11.13

Temu sam izdvojio, zasližila je. beer