Ubuntu-RS forumi
Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - Verzija za Štampu

+- Ubuntu-RS forumi (http://forum.ubuntu-rs.org)
+-- Forum: Predsoblje (/Forum-predsoblje)
+--- Forum: Apsolutni početnici (/Forum-apsolutni-pocetnici)
+--- Tema: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji (/Thread-ne-mogu-da-kreiram-nov-folder-na-drugoj-particiji)Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - mladja037 - 09.11.2013. 11.30

Pri instalaciji ubuntu sam kreirao primarnu particiju od 80gb gde je instaliran ubuntu, i jos jednu od 240gb.. Sada kada otvorim tu particiju nije mi dozvoljeno da kreiram nov folder.. Molim za pomoc.

Hvala unapred


RE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - promis - 09.11.2013. 12.07

Daj
Kod:
sudo parted l
Kod:
df -h
Kod:
mountRE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - zika - 09.11.2013. 12.24

(09.11.2013. 12.07 )promis Piše:  
Kod:
sudo parted l
Kod:
sudo parted -lRE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - mladja037 - 09.11.2013. 12.26

Error: Could not stat device l - No such file or directory.


RE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - promis - 09.11.2013. 12.27

Dobro, Zika je ispravio komandu, pokreni kako je on naveo.


RE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - mladja037 - 09.11.2013. 12.30

Kod:
mladen@Mladen:~$ sudo parted -l
[sudo] password for mladen:
Model: ATA WDC WD3200BEVT-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start   End     Size    Type      File system  Flags
1      1049kB  80,0GB  80,0GB  primary   ext4         boot
2      80,0GB  320GB   240GB   extended


mladen@Mladen:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1        74G  4,6G   65G   7% /
none            4,0K     0  4,0K   0% /sys/fs/cgroup
udev            1,9G   12K  1,9G   1% /dev
tmpfs           379M  1,3M  377M   1% /run
none            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
none            1,9G  252K  1,9G   1% /run/shm
none            100M   60K  100M   1% /run/user
/dev/sda6       111G   60M  105G   1% /media/mladen/f2bfa018-b964-4cb4-89b5-4f82eb2d0b3c
mladen@Mladen:~$ mount
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=mladen)
/dev/sda6 on /media/mladen/f2bfa018-b964-4cb4-89b5-4f82eb2d0b3c type ext2 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
mladen@Mladen:~$RE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - promis - 09.11.2013. 12.34

Pa, po ispisu iz parted-a, ne znam kako si uopšte mogao i da dobiješ mogućnost kreiranja foldera na 240 particiji kad na njoj ne postoji fajl sistem.
Particija sda2 je trenutno samo proširena particija, što je samo "košuljica" za logičke particije koje zapravo imaju u sebi fajl sistem.
Prvo kreiraj bar jednu logičku particiju, formatiraj je u fajlsistemu po želji i onda idemo dalje ako neće kreiranje foldera.
Nakon kreiranja particije i montiranja tog novokreiranog fajlsistema daj opet ispis od svih komandi.


RE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - mladja037 - 09.11.2013. 12.50

Kod:
mladen@Mladen:~$ sudo parted -l
[sudo] password for mladen:
Model: ATA WDC WD3200BEVT-2 (scsi)
Disk /dev/sda: 320GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos

Number  Start   End     Size    Type      File system  Flags
1      1049kB  80,0GB  80,0GB  primary   ext4         boot
2      80,0GB  320GB   240GB   extended
5      80,0GB  320GB   240GB   logical   ext4


mladen@Mladen:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1        74G  4,6G   65G   7% /
none            4,0K     0  4,0K   0% /sys/fs/cgroup
udev            1,9G   12K  1,9G   1% /dev
tmpfs           379M  1,3M  377M   1% /run
none            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
none            1,9G  260K  1,9G   1% /run/shm
none            100M   60K  100M   1% /run/user
/dev/sda5       220G   60M  209G   1% /media/mladen/21dfd202-9802-4092-a00b-74804ae4a4cd
mladen@Mladen:~$ mount
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,errors=remount-ro)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=mladen)
/dev/sda5 on /media/mladen/21dfd202-9802-4092-a00b-74804ae4a4cd type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
mladen@Mladen:~$RE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - promis - 09.11.2013. 13.00

Dobro, sad jeparticija u redu.
'Oćeli li pravljenje foldera?
Daj
Kod:
ls -la /media/mladen/RE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - mladja037 - 09.11.2013. 13.05

Ne, jos uvek mi je zatamljeno new folder

Kod:
mladen@Mladen:~$ ls -la /media/mladen/
total 12
drwxr-x---+ 3 root root 4096 нов  9 12:49 .
drwxr-xr-x  3 root root 4096 нов  8 16:59 ..
drwxr-xr-x  3 root root 4096 нов  9 12:49 21dfd202-9802-4092-a00b-74804ae4a4cdRE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - promis - 09.11.2013. 13.25

Uradi
Kod:
sudo chown mladen:mladen /media/mladen/21dfd202-9802-4092-a00b-74804ae4a4cdRE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - mladja037 - 09.11.2013. 13.32

Hvala puno Smile


RE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - promis - 09.11.2013. 13.44

Probaj da je odmontiraš, pa ponovo montiraš da vidiš da li radi sve kako treba.
Ako je sve kako treba zaključaj temu.

Inače, ono što si uradio "chown" komandom jeste da si promenio vlasništo fajl sistema da glasi na tebe. Tako da imaš pravo da upisuješ podatke u njega.


RE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - mladja037 - 09.11.2013. 17.52

Hvala na objasnjenju, imas samo jos jedno pitanje, posto mi je pri instalacili LAMP-a krekiran folder www u folderu var, kada hocu da nalepim neki folder tu...nije mi dozvoljeno... Pretpostavljam da opet trebam da menjam vlasnistvo posto je to root ili sta vec?

resio sam na ovaj nacin Smile

hvala


RE: Ne mogu da kreiram nov folder na drugoj particiji - promis - 09.11.2013. 18.12

Ne znam šta znači "krekiran" folder. Ali kontam da ako je nešto u /var direktorijumu to bi trebalo da ostane u vlasništvu root-a. Mislim da nisi ti tu nešto dobro podesio u vezi LAMP-a.
Ne možeš sad da ideš redom i da menjaš vlasništva po sistemu kao rešenje za svaki problem. Svaki problem ima svoju proceduru.